Inspiratie

Dagelijkse gedachte

‘Zo veel lijden komt van teleurstelling. We wachten op iets dat ons geluk brengt, maar het komt niet. We zien alleen de negatieve dingen op ons pad, ziekte, een gehandicapt kind, en we sluiten ons op in boosheid en opstand. Menselijke wijsheid betekent terugkomen op de aarde, ons niet opsluiten in een ideaal dat we nastreven, maar de realiteit omarmen zoals hij is: Gods aanwezigheid daarin ontdekken, niet ertegen vechten, maar er aan werken; ontdek de vruchten van het leven en de mogelijkheden die er in verborgen zijn.’
Jean Vanier, Our journey home, p. 165
De dagelijkse gedachten (Daily Thoughts, engelstalig) van Jean Vanier kunt u zelf ook iedere dag lezen door u aan te melden via de site van Larche Canada: http://www.larche.ca/en/jean_vanier/daily_thoughts

Wees wie je bent

Wie ben je in wezen? Ben je wat je doet? Ben je wat anderen over je zeggen? Ben je wat je tot stand brengt? Daar lijkt het vaak op in onze samenleving. Maar met de Geest van Jezus ontvangen we ook onze eigenlijke, geestelijke identiteit. Die Geest laat zien dat we niet horen bij een wereld die draait om succes, bekendheid of macht, maar dat we horen bij God. De wereld maakt angsthazen van ons. Die slaafsheid neemt de Geest van ons weg, we worden weer mensen. Dat bedoelt Paulus als hij zegt: “De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!” (Romeinen 8, 15). Wie ben je in wezen? Gods geliefde zoon, Gods geliefde dochter.

uit “Brood voor Onderweg” Henri Nouwen – copyright Lannoo – vertaling Maria ter Steeg

Lees meer dagelijkse ‘overdenkingen van Henri Nouwen

 

Elkaar zien

Jij bent zo vol schoonheid, kracht,
diepte en hoogte.
Ook jij, kan de ander ontroeren
door de ander een blik te gunnen
in jouw ogen te laten kijken
net als dat de ander jou laat kijken.

Daar is ontmoeting
dán ga je leven
sámen leven
simpelweg door elkaar te zien.

Gedicht van Iris Janssen

 

 Zo mooi anders

Je bent
zo mooi anders
dan ik.

Natuurlijk niet
meer of minder
maar
zo mooi anders.

Ik zou je
nooit anders
dan anders
willen.

Hans Andreus