Medewerkers en assistenten

Ik beschouw mijzelf niet enkel als hulpverlener, maar ik probeer op voet van gelijkwaardigheid te leven met de huisgenoten, goed wetende dat we verschillen in onze gaven en talenten (assistent).

Ons werk bestaat uit het bieden van professionele begeleiding aan onze huisgenoten die specifieke zorg nodig hebben. We zijn verantwoordelijk voor rapportage, overleg met ouders, collega’s en andere betrokkenen. In teamverband creëren wij de juiste voorwaarden, waarbinnen iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen. Daarnaast doen we zoveel mogelijk samen met de mensen met een verstandelijke beperking. We koken samen, eten samen, doen boodschappen en vieren het leven. Als begeleider assisteren wij de mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk in het dagelijkse leven. Daarom gebruiken wij het woord ‘assistent’.

Onze ervaring is dat de relaties met mensen met een verstandelijke beperking je een rijker mens maken. Onze ‘huisgenoten’ hebben verrassenderwijs talenten die je niet zou verwachten. Het zijn meer talenten van het hart dan van het hoofd, zoals bijvoorbeeld intuïtie, eerlijkheid, gerichtheid op de relatie. Hiermee houden zij ons vaak een spiegel voor. Je gaat je beter realiseren waar het in het leven echt om draait en wat we maar als ballast met ons meedragen.

Lees  het  ervaringsverhaal van  Tjerk

De meeste betaalde medewerkers wonen buiten de gemeenschap. Ook als zij elders wonen beperkt de betrokkenheid zich niet tot enkel het werk. De bevlogenheid  en het enthousiasme voor de Missie van de Ark is groot. Iedereen draagt graag een extra steentje bij om de gemeenschap van mensen te laten bloeien. En ieder van ons heeft zo zijn eigen specifieke talenten en interesses die hij daarvoor kan inzetten.

Lees het ervaringsverhaal van Harry