Zorg en kwaliteit

GecertificeerdHKZ

De Ark Gouda is een AWBZ erkende instelling. Naast toegewijde en menslievende zorg hechten wij aan professionaliteit.
Sinds september 2009 zijn wij gecertificeerd volgens het ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (ISO 9001 HKZ)’.

Kwaliteit

Om onze kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen hebben wij de belangrijke zaken en processen vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Daar hebben wij de afgelopen jaren serieuze aandacht aan besteed. De kwaliteit van onze zorg wordt in diverse beoordelingen en inspecties dan ook als positief beoordeeld.
Rapport van de inspectie voor de Gezondheidszorg 2013:

De medewerkers zijn heel toegewijd en stellen de wensen van de cliënten centraal

 

Tevredenheid van bewoners en medewerkers

Regelmatig onderzoeken wij de tevredenheid van bewoners en medewerkers en stellen wij onze werkwijzen en protocollen bij.
Lees hier het meest recente cliënt tevredenheidsonderzoek

Wij hebben een klachtenregeling die onze bewoners en medewerkers kunnen volgen als zij niet tevreden zijn. Als onderdeel van deze regeling hebben wij een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangewezen.
Lees hier onze klachtenregeling