Structuur

De Arkgemeenschap Regio Gouda (De Ark Gouda) in Nederland is een AWBZ-erkende instelling en is HKZ-gecertificeerd. Er zijn twee kleinschalige woonhuizen en één dagactiviteitencentrum. Het werkgebied van de Ark is Gouda en omgeving (Regio Midden Holland). De Ark Gouda maakt deel uit van L’Arche. Dit is een mondiale federatie van leefgemeenschappen voor en met mensen met een verstandelijke beperking.  De Ark Gouda bestaat sinds 1995 en is vooralsnog de enige officieel erkende Arkgemeenschap in Nederland. In Haarlem is inmiddels een tweede Arkgemeenschap gestart met een groenvoorzieningsdagactiviteit op het terrein van het voormalige klooster Euprashia in Bloemendaal.

Er is een onbezoldigd Stichtingsbestuur dat functioneert als een Raad van Toezicht. De gemeenschap is onderdeel van de internationale federatie van Arkgemeenschappen en wordt gesuperviseerd door gedelegeerd coördinator  voor Nederland en België. Aan de gemeenschap wordt leiding gegeven door de ‘gemeenschapsverantwoordelijke’ (directeur) die verantwoording aflegt aan het bestuur en aan de internationale federatie. De huizen en het  centrum voor dagbesteding worden elk geleid door een‘verantwoordelijke’ die werkt onder de dagelijkse leiding van de gemeenschapsverantwoordelijke.