De Ark

Wil je bij ons komen wonen?

 

De Ark wil ruimte scheppen voor ontmoeting en vriendschap tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Door het leven te delen kan ieder mens iets ontdekken  voor zichzelf en in de ander. Vijftig  jaar na het ontstaan van de eerste gemeenschap in Frankrijk is de Ark uitgegroeid tot een Wereldwijde beweging. Lees meer


 

Van Australië tot Zimbabwe, van Argentinië tot Zwitserland. Er zijn in totaal meer dan  140 Arkgemeenschappen in 35 landen. In ieder land zijn de leefgemeenschappen uniek, aangepast aan de lokale omstandigheden, cultuur en religie. Kijk op onze  internationale website en  lees meer over onze geschiedenis en de grondlegger Jean Vanier


 

Iedereen is waardevol en we hebben elkaar nodig! Wereldwijd delen Arkgemeenschappen dezelfde Identiteit en Missie. Wij willen laten zien dat iedere mens een unieke gaven heeft en recht heeft op betekenisvolle relaties.


 

Vanuit onze Christelijke identiteit en met respect voor ieders religieuze traditie, willen ons inzetten in diverse culturen. Wij leren van elkaar, dragen zorg voor elkaar en verrijken zo elkaars leven. Zo zijn we een teken van hoop voor elkaar en in de samenleving. Lees verder