Bestuur

Het Stichtingsbestuur houdt toezicht op de Gemeenschapsverantwoordelijke (directeur)  ten aanzien van de financiën en het algemeen beheer, conform de wettelijke eisen. De gemeenschapsverantwoordelijke voert de dagelijkse leiding en formuleert in samenspraak met het bestuur het beleid, op grond van een mandaat, dat iedere vier jaar wordt herzien. Tevens is er een delegatiebesluit ten aanzien van de uitgaven van financiën dat jaarlijks wordt herzien

Gemeenschapsverantwoordelijke         Dhr. W.J. van Setten
Voorzitter                                                   Dhr. D.  Hogendoorn
Secretaris                                                   vacant
Penningmeester                                       Dhr. E. P. van Driel
Overige leden                                            Dhr. D. Koops, Dhr. H. Heukensfeldt Jansen, Mw. S. van Leeuwen