Cliëntenraad

Het Ouder- en Verwantenbestuur fungeert als de cliëntenvertegenwoordiging van de Arkgemeenschap Gouda.
Dit bestuur (OVB) bestaat uit wettelijke vertegenwoordigers (ouders en verwanten) van de ‘huisgenoten’(bewoners met een verstandelijke beperking) en ‘werkmakkers’ (medewerkers van ’t Ateljee met een verstandelijke beperking).
Zij overleggen met de gemeenschapsverantwoordelijke en organiseren ouderavonden.
Voorzitter: Dhr. B. Busse