Identiteit en Missie

Wij geloven in wederkerigheid en gelijkwaardigheid.  Iedereen is waardevol en we hebben elkaar nodig. We helpen elkaar en leren van elkaar. Vertrouwen op God en in elkaar, vormen de basis van ons samen zijn.  Vriendschappen verrijken ons leven.

Identiteitsverklaring

* Wij zijn mensen met en zonder een verstandelijke beperking die het leven delen in gemeenschappen, die behoren tot een internationale federatie.

* Wederzijdse relaties en vertrouwen in God vormen het hart van ons engagement.

* Wij bevestigen de unieke waarde van elke mens en het feit dat we elkaar nodig hebben.

Onze missie

De gaven van mensen met een verstandelijke beperking kenbaar maken, zoals die tot uiting komen in wederkerige relaties die ons omvormen.

* Een gemeenschap opbouwen die beantwoordt aan de veranderende noden van onze leden,  trouw blijvend aan de essentiële waarden van onze stichtingsgeschiedenis.

* Ons inzetten in onze eigen diverse culturen om samen een meer menselijke maatschappij uit te bouwen.