Secretaris

Stichting  de Arkgemeenschap Regio Gouda is op zoek naar een ervaren

 

Secretaris

 

De taken omvatten

Notuleren

Bijhouden van digitaal archief

Agendabeheer en mailings

Meedenken over beleid en beleidsontwikkelingen

Bijdragen aan en toezien op

Maatschappelijke jaarverantwoording

 

Wij zijn op zoek naar iemand met

Affiniteit voor onze Identiteit en Missie

Voldoende digitale vaardigheden

Ervaring  in de zorg- en welzijnssector

Zo mogelijk aanvullende juridische kennis

Gezien de samenstelling van het bestuur gaat

Onze voorkeur uit naar een vrouw

 

Tijdsinvestering

8-10 keer per jaar vergaderen op dinsdagavond

Daarnaast 1-2 dagdelen per maand

Het incidenteel bijwonen van vieringen en gemeenschapsmomenten

 

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd

 

Nadere informatie?

Zoek contact met

Fred van Setten, gemeenschapsverantwoordelijke

Tel. 0182-582581

Dick Hogendoorn, voorzitter

Tel. 06-29472401