Spiritualiteit

kaarsje

Iedereen heeft recht op leven, een thuis, verzorging en werk. Voor ons hoort daar ook bij: recht op vrienden, een familie of gemeenschap en recht op een spiritueel leven.

Wederkerigheid

Juist op de momenten dat we ons kwetsbaar voelen, bijvoorbeeld door een ziekte, een onverwachte tegenslag of een beperking, ontdekken we dat we elkaar nodig hebben. Deze ervaringen brengen ons tot de kern waar het om draait in het leven: de behoefte aan vriendschap. Mensen met een verstandelijke handicap hebben heel vaak bijzondere gaven van verwondering, verwelkoming, spontaniteit en echtheid. Zij bezitten de gave het hart van de medemens te raken. In onze gemeenschap geven we elkaar de gelegenheid over ons leven te vertellen. Elke keer dat wij echt naar elkaar luisteren en naar wat in ons hart omgaat, vieren wij de vrijheid om onszelf te zijn. Een spiritualiteit in het dagelijks leven, teken van liefde en hoop.

Eenheid

Vanuit onze Christelijke identiteit en met respect voor ieders religieuze traditie, willen ons inzetten in diverse culturen.  Spiritualiteit vormt een belangrijke drijfveer en bron van inspiratie binnen de Ark.  Iedereen krijgt de ruimte om zijn eigen weg daarin te zoeken, ook wanneer je geen religieuze achtergrond hebt. Wereldwijd zijn er oecumenische en interreligieuze gemeenschappen.

Kracht in beperking

In Nederland is de Ark vooral bekend geworden door de boeken van de inmiddels overleden schrijver en priester Henri Nouwen, die zelf ook geruime tijd in een Arkgemeenschap  woonde.  Hij heeft veel geschreven over de spirituele gave die de Ark te bieden heeft. Als geen ander kon hij verwoorden hoe wij juist in onze beperkingen, onze kracht kunnen vinden. Klik hier voor meer Inspiratie